Välkommen till Sölvesborgs YH ek. för.

SYH är en ekonomisk förening med syfte att ge båtägare och husvagnsägare möjligheter och hjälp att förvara, restaurera, reparera, eller enbart underhålla sina båtar eller husvagnar under betryggande former både inomhus och utomhus. Under åren har möjligheterna lockat många båtägare och allt fler husvagns- och husbilsägare. Den stora maskinparken har gjort att många träbåtar kommit att logeras under vårt tak. Föreningen har också tillverkat många av de båtvagnar som idag möjliggör flexiblare uppställningsmöjligheter för båtklubbarna i Sölvesborg. Vi har också ombesörjt många av de transporter som är nödvändiga vid isättningar och upptagningar i Sölvesborg.

Avfallshantering på SYHSYH

Thure Carlssons väg 12 B         29435 Sölvesborg              yacht@yacht.nu            Telefon:  0456-15800

Ordförande: Inge Johansson  Telefon: 070 512 73 08       inge@yacht.nu

Sekreterare: Leif Jivhed Telefon: 073 654 67 80      leif@yacht.nu

Kassör: Jan-Åke Andersson  Telefon: 070 201 46 82  age@yacht.nu 


Nytt på internsidan

Senaste Styrelseprotokollet 

Protokoll Föreningsstämman


Nästa styrelsemöte 

 13 augusti 2024 kl. 17.00   


Nu kan du använda swish för att betala.

Vårt nummer är 123 364 09 68