Om oss

Föreningen har sitt säte på Thure Carlssons Väg 12 B i Sölvesborg.

Föreningen bildades i samband med att det samlats så många hyresgäster i magasinet på Trädenborgsvägen. att vi såg det lättare att gemensamt sköta den dagliga verksamheten. Vi kallade oss då Yacht Hotells Förening. I och med att tomt och magasin övertogs av Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB hyrde vi magasinet i föreningens namn. Lokalerna bestod på den tiden av Uppställningshall, Snickeriverkstad, Svetsverkstad och Pentry med festlokal.

Föreningen ombildades den 12 augusti 2001 till Sölvesborgs YH ek. för. i och med att vi blev uppsagda från lokalerna. Våra planer på att bygga ett eget magasin blev nu verklighet.

Under vintern 2002 flyttade vi från dåvarande lokaler till de nybyggda på Skanslyckan med adress Thure Carlssons Väg 12 B. Därefter tog arbetet vid med att bygga mastskjul, hiss, toalett, staket, grind och fika och festlokal, vilka färdigställdes under de närmaste två åren.

Vintern 2004 - 05 hade vi blivit trångbodda och kön för att komma in hade blivit lång. Vi beslöt då att under sommaren uppföra ett magasin till, vilket skulle innehålla snickeriverkstad, svetsverkstad och målarverkstad.

Hösten 2006 var det nya magasinet klart och grusplanen färdigställd lagom till jul. Verkstäderna färdigställdes under våren 2007.

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att bygga ut övervåningen på magasin B med fyra kupor, två år söder och två åt norr.