Tllverkning

Tillverkningen har främst rört sig om vagnar till medlemmar och gäster. Alla vagnar vi tillverkat i SYH:s regi är konstruerade och utförda av i huvudsak Inge Johansson

Övriga åtaganden

  • Tillverkning och montering av brygga i Hällevik
  • Tillverkning och uppsättning av mastkran åt SVBK

  • Förlängning av brygga till fiskebodarna 

  • Tillvaratagning av herrelös båt åt SVBK