Fester

Julfester och julkaffe är en tradition vi försökt hålla på.

Julen 1990

Julen 2003

Julen 2004

Julen 2008

Julen 2009

Julen 2011

Julkaffe 2012

Julen 2013

Julkaffe 2015